Lăng Can tập trung chăm sóc rừng mới trồng

Niên vụ trồng rừng năm 2018, đã kết thúc từ đầu tháng 07, huyện Lâm Bình đã đã thực hiện trồng vượt chỉ tiêu kế hoạch. Để bảo đảm cho diện tích rừng ...

Tin xem nhiều

Phát huy hiệu quả tổ hợp tác mây tre đan

Những năm gần đây, việc phát triển ngành nghề nông thôn, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống đặc biệt là nghề mây tre đan luôn được người dân vùng cao xã Minh Quang huyện Lâm Bình hưởng ứng tích cực. Dựa vào nguồn tài ...