Tin xem nhiều

Lâm Bình đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Trong những năm qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng gắn với phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thông qua cuộc ...