Tin xem nhiều

Lâm Bình thực hiện kế hoạch xây dựng vườn mẫu NTM năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 31, ngày 9/3/2020 của UBND huyện Lâm Bình, về thực hiện kế hoạch xây dựng vườn mẫu NTM năm 2020; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã triển khai thực hiện 5 vườn mẫu tại 5 hộ gia đình ở 3 xã Thượng Lâm, ...

Hội Phụ nữ huyện Lâm Bình trong công tác bảo vệ môi trường

Với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thì tiêu chí môi trường được xem là một trong những tiêu chí khó thực hiện ở các xã. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm thực tiêu chí này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Bình đã có ...