DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP TỈNH ĐỀN NÀ THẾM

Đền Nà Thếm, thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; (được xếp hạng: Di tích lịch sử cấp tỉnh) Ngôi Đền được nhân dân xây dựng để ...

DANH THẮNG THƯỢNG LÂM

Danh Thắng Thượng Lâm được ví như một bức tranh thủy mặc bởi núi non trùng điệp, bao quanh bởi mặt nước mênh mông của Hồ sinh thái Na Hang – Lâm Bình ...

 ĐỀN PÚ BẢO

Đền Pú Bảo được nhân dân xây dựng để thờ Quận công Thiếu Bảo tức tướng quân Nguyễn Thế Quần, một Quận Công vừa có tài vừa có đức, luôn chăm lo đến ...

Tin xem nhiều

Lâm Bình nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Huyện Lâm Bình hiện có 25 sản phẩm OCOP được công nhận cấp tỉnh, trong đó 4 sản phẩm chất lượng 4 sao, 21 sản phẩm chất lượng 3 sao. Năm 2023, huyện tiếp tục có 06 sản phẩm mới tham gia đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên. Hiện nay, ...