Tin xem nhiều

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng 28-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh ...

Ký kết giao ước kết nghĩa giữa các tổ chức Đoàn

Ngày 20/12 ba đơn vị, Đoàn cơ sở xã Thượng Lâm, Đoàn cơ sở Công an huyện Lâm Bình và Đoàn cơ sở trường THCS & THPT Thượng Lâm tổ chức lễ ký kết giao ước kết nghĩa. Đây là hoạt động thiết thực mà các tổ chức Đoàn chào mừng thành công Đại ...