Lâm Bình tập chung gieo cấy lúa Xuân 2019

Vụ Xuân 2019, Lâm Bình có kế hoạch gieo cấy 960 ha lúa, trong đó sử dụng giống lúa thuần chất lượng cao đạt trên 80% diện tích. Những ngày này, tranh ...

Tin xem nhiều