Tin xem nhiều

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng 28-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh ...

Hội nghị công tác cán bộ

Ngày 16/01, UBND huyện tổ chức hội nghị công tác cán bộ, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Hội Nông dân huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ...