Tin xem nhiều

Lâm Bình tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022

Ngày 28/6, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận về xây dựng và hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ cho các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức ...