Lâm Bình thực hiện mục tiêu thu ngân sách

Rà soát các nguồn thu phát sinh trên địa bàn để thu vào ngân sách nhà nước, tăng cường các biện pháp chống thất thu, đó là những việc được Chi cục ...

Lâm Bình thực hiện chính sách tín dụng

Nghị định 28 năm 2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào ...

Tin xem nhiều

Hương cốm Lâm Bình

Thực hiện nghị quyết số 28, ngày 29/ 4/ 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình, về phát triển một số cây, trồng vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025. Theo đó, ...

Xã Minh Quang tập trung gieo trồng cây màu vụ Đông

Vụ Đông 2022, xã Minh Quang phấn đấu gieo trồng trên 290 ha cây màu vụ Đông. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa Mùa còn lại, sau khi thu hoạch, bà con nông dân trên địa bàn xã đã tập trung cắt rạ, làm đất ngay đến đó ...