Tin xem nhiều

Hồng Quang tập trung chăm sóc cây trồng vụ Đông

Những năm gần đây, bà con nhân dân xã Hồng Quang đã có sự chuyển biến tích cực về sản xuất vụ Đông. Nhiều hộ nông dân đã coi vụ Đông là nguồn thu nhập chính của gia đình. Vì vậy, mà diện tích vụ Đông ở xã Hồng Quang ngày càng được tăng.

Nông dân xã Thượng Lâm chăm sóc cây trồng vụ Đông

Hiện nay, trên các cánh đồng của xã Thượng Lâm, bà con nông dân đang tập trung xuống đồng chăm sóc cây trồng vụ Đông. Trong vụ sản xuất này, toàn xã gieo trồng được gần 60 ha cây ngô lấy hạt, 17 ha cây ngô làm thức ăn cho gia súc, gần 30 ...