Gương thanh niên khởi nghiệp từ cây tre

Từ ngàn xưa, người dân Việt đã biết sử dụng tre trong cuộc sống hàng ngày, từ những vật dụng nhỏ nhoi tới vật liệu làm nhà, cung cấp măng làm thức ...

Tin xem nhiều