Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 520/ QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính,Danh mục thành phần hồ sơ thực hiện số hoá của thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 518/ QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ mới ban hành trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 490/ QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính, Danh mục thành phần hồ sơ thực hiện số hóa của thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 473/ QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh về công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 432/ QĐ-UBND của UBND tỉnh về công bố Danh mục, quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vựcThi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quan
6Quyết định số 433/ QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Công bố quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 431/ QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung;thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 424 /QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 425/ QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành xuất bản phầm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 139/ QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại Điều 1 Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 06/4/2024 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 06/4/2024 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh về việc Công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang