Loại văn bản: Kế hoạch
STTTên văn bảnTải về
1Kế hoạch số 12 /KH - BCĐ ngày 26/3/2024 của UBND huyện KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình lần thứ III năm 2024
2Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 23/02/2024 của UBND huyện về việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện vối thanh niên trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2024
3Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Bâm Bình về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
4Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND huyện lâm Bình về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2023
5Kế hoạch số 142 /KH - UBND ngày 10/10/2022 của UBND huyện V/v Tổ chức gặp mặt và tọa đàm doanh nghiệp, hợp tác xã nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
6Quyết định số 04/KH-BTCHT ngày 16/9/2022 của BTC Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2022-2023
7Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2022
8Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện Lâm Bình về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
9Kế hoạch số 03/KH-BTCHT ngày 09/4/2021 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật về việc Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2021 (có Thể lệ và QĐ Thành lập BTC kèm theo)
10Kế hoạch số 33 ngày 11/5/2020 của UBND huyện. Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019
11Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND huyện Lâm Bình về Tổ chức Hội nghị đối thoại về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh huyện Lâm Bình năm 2019
12Kế hoạch số 173 ngày 20/02/2019 của Trung ương. Về việc triển khai Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 15/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
13Kế hoạch số 06 ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Kỷ Hợi năm 2019
14Kế hoạch số 104 /KH-UBND ngày 28/11/2018 của UBND huyện. Về việc xây dựng Trung tâm huyện Lâm Bình đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2020
15Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 25/9/2018 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức năm 2017 về việc Tổ chức tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017 đối với những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa...