Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 881/ QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Nâng cấp đập thủy lợi Bản Tấng, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 871/ QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp chợ xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 617/ QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 617/ QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 640/ QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hạng mục Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km 236+500 đến Km 248+510 (Phúc Yên - Khau Cau), huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, thuộc dự án: Sửa chữa nền, mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km 236+500 đến Km 248+510 (Phúc Yên - Khau Cau), huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 604/ QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền,Khám bệnh, chữa bệnh và Danh mục30 thành phần hồ sơ phải số hóa của 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quan
7Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024
8Quyết định số 639/ QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hạng mục Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Cải tạo,nâng cấp công trình đường Lăng Can - Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đường Lăng Can - Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 581/ QĐ-UBND ngày 05/6/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục 32 thủ tục hành chính, Danh mục 122 thành phần hồ sơ phải số hóa của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 561/ QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 575/ QĐ-UBND ngày 3/6/2024 của UBND tỉnh Công bố quy trình liên thông mới ban hành trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 529/ QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 529/ QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quan
14Quyết định số 530/ QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố 08 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y, lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quan
15Quyết định số 520/ QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính,Danh mục thành phần hồ sơ thực hiện số hoá của thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang