STTTên văn bảnTải về
1Thông báo số 31 /TB-UBND ngày 03/04/2024 của UBND huyện THÔNG BÁO Về việc Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Bản Chợ, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đợt 1 năm 2024, tổ chức ngày 27/4/2024
2Quyết định số 357 /QĐ - UBND ngày 02/4/2024 của UBND huyện Về việc phân công công tác của Chủ tịch và Phó Chủ tịchỦy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ2021-2026
3Kế hoạch số 12 /KH - BCĐ ngày 26/3/2024 của UBND huyện KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình lần thứ III năm 2024
4Nghị định số 15 /QĐ - UBND ngày 16/1/2024 của UBND huyện V/v Công bố, công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2024
5Quyết định số 1896/ QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND huyện V/v QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Kè phòng chống thiên tai thôn Nà Coóc, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 1895/ QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND huyện V/v Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Kè phòng chống thiên tai thôn Tân Hoa, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
7Công văn số 3082 /UBND-TH ngày 24/8/2023 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
8Thông báo số 33/TB-HĐTD ngày 21/8/2023 của UBND huyện V/v Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
9Nghị quyết số 93/ QĐ-UBND ngày 3/8/2023 của UBND huyện V/v Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hạng mục Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
10Công văn số 184 CV/BTGHU ngày 2/8/2023 của Huyện ủy V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2023
11Công văn số 37/ CV-PNV ngày 27/7/2023 của UBND huyện V/v phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập công chức cấp xã năm 2023
12Thông báo số 94/ TB-UBND ngày 21/7/2023 của UBND huyện V/v Thông báo kết quả phỏng vấn, kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Lâm Bình năm 2023
13Thông báo số 94/ TB-UBND ngày 21/7/2023 của UBND huyện V/v Thông báo kết quả phỏng vấn, kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Lâm Bình năm 2023
14Công văn số 2501 ngày 14/7/2023 của Huyện ủy V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên Giáo
15Nghị quyết số 14/ NQ - HĐND ngày 1/7/2023 của HĐND huyện V/v Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương phân cấp cho huyện quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Lâm Bình giai đoạn 2021 - 2015