Lĩnh vực: Kế hoạch - Đầu tư
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 78/ QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND huyện về việc Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương (ngân sách cấp huyện) năm 2023 sang năm 2024,huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 169 ngày 06/10/2023 của UBND huyện V/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn Bản chợ, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.
3Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 25/9/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 18/08/2022 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyếtthủ tục hành chínhthuộcphạm vi chức năng quản lýcủaSở Kế hoạch và Đầu tưtỉnh Tuyên Quang
6Dự thảo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
7Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
8Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND huyện Lâm Bình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Lâm Bình
9Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc bổ sung Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
13Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
14Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố 170 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 256 ngày 12/03/2019 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình nâng cấp đường khu tái định cư thôn Nà Mèn đến cầu Thẳm Pạu, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.