Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 540/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Đập Nà Chỏ (thôn Lũng Piát), xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 542/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây dựng tuyến kênh từ Bó Kính đi khu Nà Chưa, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 543/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư thôn Hợp Thành, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 544/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 545/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây dựng đường vào nghĩa địa khu tái định cư Nà Mỵ, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 546/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây rãnh thoát nước và đường ra khe Thẳm Quắc khu tái định cư Nà Mèn, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 547/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Làm đường vào khu tái định cư Bản Vén (Nặm Đíp), xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 548/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Bổ sung thêm đường điện 0,4Kv, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 549/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Thuỷ lợi Nà Chủ, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 78/ QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND huyện về việc Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương (ngân sách cấp huyện) năm 2023 sang năm 2024,huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 77/ QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt Phương án quản lý và thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2024
12Quyết định số 493/ QĐ-UBND ngày 03/5/2024 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Làm mới đường từ nhà ông Phương đến ông Khắc, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 491/ QĐ-UBND ngày 03/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Đường bê tông từ nhà ông Nghị đến Tông Láng, thôn Bình Minh, xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 492/ QĐ-UBND ngày 03/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Đường bê tông tuyến từ Nhà văn hóa đến nhà ông Dung, thôn Ngọc Minh, xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
15Thông báo số 42/TB-UBND ngày 02/5/2024 của UBND huyện về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024