Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
STTTên văn bảnTải về
1Lịch làm việc số 3509-CV/HU ngày 2/7/2024 của Huyện ủy về việc lịch công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện từ ngày 01/7/2024 đến ngày 31/7/2024
2Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 của HĐND huyện Về Chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng nhân dân huyện
3Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 của HĐND huyện về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
4Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 của HĐND huyện về Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
5Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 của HĐND huyện Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
6Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 của HĐND huyện Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
7Công văn số 3436-CV/HU ngày 04/6/2024 của Huyện ủy Lâm Bình về việc gửi lịch công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024
8Quyết định số 77/ QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt Phương án quản lý và thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2024
9Thông báo số 01/ TB - VP ngày 03/5/2024 của VP HĐND và UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý
10Thông báo số 42/TB-UBND ngày 02/5/2024 của UBND huyện về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024
11Thông báo số 31 /TB-UBND ngày 03/04/2024 của UBND huyện THÔNG BÁO Về việc Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Bản Chợ, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đợt 1 năm 2024, tổ chức ngày 27/4/2024
12Quyết định số 357 /QĐ - UBND ngày 02/4/2024 của UBND huyện Về việc phân công công tác của Chủ tịch và Phó Chủ tịchỦy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ2021-2026
13Kế hoạch số 12 /KH - BCĐ ngày 26/3/2024 của UBND huyện KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình lần thứ III năm 2024
14Nghị định số 15 /QĐ - UBND ngày 16/1/2024 của UBND huyện V/v Công bố, công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2024
15Quyết định số 1896/ QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND huyện V/v QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Kè phòng chống thiên tai thôn Nà Coóc, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang