Cơ quan ban hành: Huyện ủy
STTTên văn bảnTải về
1Công văn số 184 CV/BTGHU ngày 2/8/2023 của Huyện ủy V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2023
2Công văn số 2501 ngày 14/7/2023 của Huyện ủy V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên Giáo
3Công văn số 12 CV/BCĐ ngày 2/3/2023 của Huyện ủy V/v Tiếp tục triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
4Công văn số 375 - CV/ TCNV ngày 9/3/2022 của Huyện ủy V/v đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch và xét tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
5Thể lệ số 01-TL/BTCCT ngày 20/11/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Lâm Bình - 10 năm hình thành và phát triển”. (Có câu hỏi kèm theo).
6Luật số 268 /TB/HU ngày 27/12/2018 của Huyện ủy. Về việc giới thiệu mẫu dấu và chữ ký của các Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức- Nội vụ huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
7Công văn số 58 /CV-HĐND ngày 26/12/2018 của Huyện ủy. Về việc triệu tập kỳ họp bất thường, HĐND huyện khóa II
8Công văn Số 21 CTr/HU Chương trình kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018 ngày 03/8/2018 của Huyện ủy
9Chương trình hành động số 11-CTr/HU ngày 01/04/2017 của Huyện ủy Lâm Bình