Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
STTTên văn bảnTải về
1Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
2Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Về quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
3Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
4Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
5Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Về ban hành một số quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
6Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
7Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Về ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
8Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Về quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
9Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
10Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Về quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng trực tiếp người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
11Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị Quyết số 12/2014/ NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng,vật nuôi: Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND Ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2011
12Nghị Quyết 12/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 Về việc Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. của HĐND tỉnh
13Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 Về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang của HĐND tỉnh