Lĩnh vực: Công thương
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 520/ QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính,Danh mục thành phần hồ sơ thực hiện số hoá của thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 518/ QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ mới ban hành trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 490/ QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính, Danh mục thành phần hồ sơ thực hiện số hóa của thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 473/ QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh về công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 143 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
6Thông báo số /TTXT-TVHT ngày 19/10/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang về Hội chợ Thương mại-Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2020
7Công văn số 842 /UBND-TH ngày 03/12/2018 của UBND huyện Về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
8Công văn số 356/UBND-TH ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc kiểm tra, xử lý các điểm kinh doanh xăng dầu trái phép trên địa bàn
9Thông báo số 01/TB-KTHT ngày 08/01/2018 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lâm Bình về việc mời đăng ký tham gia gian hàng trong “phiên chợ vùng cao Lâm Bình” tại Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Mậu Tuất năm 2018
10Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 3/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
11Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của liên Bộ Công thương - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện