Cơ quan ban hành: Các cơ quan cấp huyện
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo số 01/ TB - VP ngày 03/5/2024 của VP HĐND và UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý
2Kết luật số 02/KL-TTr ngày 12/4/2024 của Thanh tra huyện về Kết luận thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, kinh phí ngân sách nhà nước cấp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý sử dụng các khoản thu, chi khác đối với Trường THCS Thổ Bình
3Quyết định số 04/QĐ-BTC ngày 25/3/2024 của Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo cho thanh thiếu niên, nhi đồng về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Lâm Bình năm 2024
4Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 24/01/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023 về việc Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023.
5Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 24/01/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuói năm 2023 về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập, thi tuyển công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
6Công văn số 36/CV-PNV ngày 12/7/2023 của Phòng Nội vụ huyện về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập dự tuyển công chức cấp xã năm 2023
7Công văn số 401-CV/TCNV ngày 06/04/2022 của Cơ quan Tổ chức-Nội vụ về việc đăng tải tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
8Danh mục TTHC của Phòng Tài chính - Kế hoạch
9Hướng dẫn số khai báo y tế điện tử QR-CODE
10Thông báo số 06 ngày 02/7/2020 của Các cơ quan cấp huyện v/v tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
11Luật số 01 Phòng Tư Pháp của Các cơ quan cấp huyện