Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo số 01/ TB - VP ngày 03/5/2024 của VP HĐND và UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý
2Thông báo số 42/TB-UBND ngày 02/5/2024 của UBND huyện về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024
3Thông báo số 42/TB-UBND ngày 02/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024
4Thông báo số 36/TB-UBND ngày 15/4/2024 của UBND huyện về kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2024
5Kết luật số 02/KL-TTr ngày 12/4/2024 của Thanh tra huyện về Kết luận thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, kinh phí ngân sách nhà nước cấp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý sử dụng các khoản thu, chi khác đối với Trường THCS Thổ Bình
6Thông báo số 31 /TB-UBND ngày 03/04/2024 của UBND huyện THÔNG BÁO Về việc Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Bản Chợ, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đợt 1 năm 2024, tổ chức ngày 27/4/2024
7Thông báo số 15/TB-HĐTD ngày 20/02/2024 của Hội đồng tuyển dung công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023 về danh sách người đủ điều kiện dự thi và triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
8Thông báo số 14/TB-HĐTD nagỳ 05/02/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023 về việc thông báo kết quả thi trắc ngjiệm vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
9Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 24/01/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023 về việc Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023.
10Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 24/01/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuói năm 2023 về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập, thi tuyển công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
11Thông báo số 151/TB-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện về Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2023
12Thông báo số 150/TB-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện về Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023
13Thông báo số 33/TB-HĐTD ngày 21/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 huyện Lâm Bình về việc thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
14Thông báo số 33/TB-HĐTD ngày 21/8/2023 của UBND huyện V/v Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
15Thông báo số 113/TB-HĐTD ngày 10/8/2023 của UBND huyện về danh mục tài liệu ôn tập, kỳ xét tuyển viên chức năm 2023