Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 432/ QĐ-UBND của UBND tỉnh về công bố Danh mục, quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vựcThi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quan
2Quyết định số 139/ QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại Điều 1 Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 07/5/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ, liên thông của 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
5Thông báo số 115/TB-UBND ngày 11/10/2022 của UBND huyện V/v Thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lăng Can, huyện Lâm Bình
6Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
7Thông báo số 22 /HĐTD ngày 19/10/2021 của UBND huyện V/v Phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
8Quyết định số 17/ TB - HĐ-TD ngày 18/10/2021 của UBND huyện V/v Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020
9Thông báo số 89 /TB - UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện Lâm Bình V/v Thông báo kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Lăng Can, huyện Lâm Bình.
10Thông báo số 06 ngày 02/7/2020 của Các cơ quan cấp huyện v/v tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
11Thông báo số 68 ngày 11/05/2020 của UBND huyện.Danh sách đủ điều kiện dự tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019
12Kế hoạch số 33 ngày 11/5/2020 của UBND huyện. Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019
13Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
14Công văn số 95 ngày 20/2/2019 của UBND huyện. Về việc tuyển dụng viên chức năm 2017
15Thông báo số 02/TB-UBND ngày 05/01/2019 của UBND huyện về danh sách đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017