Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 520/ QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính,Danh mục thành phần hồ sơ thực hiện số hoá của thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 518/ QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ mới ban hành trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 540/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Đập Nà Chỏ (thôn Lũng Piát), xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 542/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây dựng tuyến kênh từ Bó Kính đi khu Nà Chưa, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 543/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư thôn Hợp Thành, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 544/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 545/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây dựng đường vào nghĩa địa khu tái định cư Nà Mỵ, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 546/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây rãnh thoát nước và đường ra khe Thẳm Quắc khu tái định cư Nà Mèn, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 547/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Làm đường vào khu tái định cư Bản Vén (Nặm Đíp), xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 548/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Bổ sung thêm đường điện 0,4Kv, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 549/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Thuỷ lợi Nà Chủ, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 490/ QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính, Danh mục thành phần hồ sơ thực hiện số hóa của thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 78/ QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND huyện về việc Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương (ngân sách cấp huyện) năm 2023 sang năm 2024,huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 473/ QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh về công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 77/ QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt Phương án quản lý và thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2024