Loại văn bản: Công văn
STTTên văn bảnTải về
1Công văn số 184 CV/BTGHU ngày 2/8/2023 của Huyện ủy V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2023
2Công văn số 37/ CV-PNV ngày 27/7/2023 của UBND huyện V/v phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập công chức cấp xã năm 2023
3Công văn số 2501 ngày 14/7/2023 của Huyện ủy V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên Giáo
4Công văn số 36/CV-PNV ngày 12/7/2023 của Phòng Nội vụ huyện về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập dự tuyển công chức cấp xã năm 2023
5Công văn số 13/ NQ - HĐND ngày 1/7/2023 của HĐND huyện V/v Phê duyệt Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình, giai đoạn 2021-2025
6Công văn số 787 /STNMT-VP ngày 7/5/2023 của UBND tỉnh V/v Thực hiện cấp giấy Chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 10/2023 NĐ/CP của Chính phủ
7Công văn số 12 CV/BCĐ ngày 2/3/2023 của Huyện ủy V/v Tiếp tục triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
8Công văn số 90 ngày 14/6/2022 của UBND huyện V/v đăng tải tài liệu ôn tập thi viên chức
9Công văn số 1026-CV/BTGTU ngày 27/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII
10Công văn số 12 - HĐND - VP ngày 17/5/2022 của HĐND huyện V/v Triệu tập kỳ họp chuyên đề, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
11Công văn số 401-CV/TCNV ngày 06/04/2022 của Cơ quan Tổ chức-Nội vụ về việc đăng tải tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
12Công văn số 375 - CV/ TCNV ngày 9/3/2022 của Huyện ủy V/v đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch và xét tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
13Công văn số 20/ CV-HĐTD ngày 11/02/2022 của UBND huyện V/v phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
14Văn bản số 20/HĐTD ngày 11/02/2022 của HĐTD viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
15Văn bản số 57/HĐTD ngày 17/1/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 huyện Lâm Bình về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập viên chức năm 2020