Lĩnh vực: Khoa học - Công nghệ
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 06/4/2024 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 04/QĐ-BTC ngày 25/3/2024 của Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo cho thanh thiếu niên, nhi đồng về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Lâm Bình năm 2024
3Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 24/QĐ-BTCHT ngày 16/9/2022 của BTC Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2022-2023
5Quyết định số 04/KH-BTCHT ngày 16/9/2022 của BTC Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2022-2023
6Văn bản số 16/LHH ngày 14/6/2021 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh
7Kế hoạch số 03/KH-BTCHT ngày 09/4/2021 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật về việc Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2021 (có Thể lệ và QĐ Thành lập BTC kèm theo)
8Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
9Công văn số 419/UBND-TH ngày 23/6/2018 của UBND huyện về việc triển khai áp dụng THQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động của các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND xã