Lĩnh vực: Văn Bản Pháp luật
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 37 /QĐ - UBND ngày 19/2/2024 của UBND huyện V/v Phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn huyện Lâm Bình
2Nghị quyết số 20 /NQHĐND ngày 29/9/2023 của HĐND huyện V/v Thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
3Công văn số 794/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh
4Thông báo số 63/TB-UBND ngày 26/5/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023
5Công văn số 787 /STNMT-VP ngày 7/5/2023 của UBND tỉnh V/v Thực hiện cấp giấy Chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 10/2023 NĐ/CP của Chính phủ
6Thông báo số 50/TB-UBND ngày 04/5/2023 của UBND huyện Lâm Bình về việc Thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
7Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
8Một số nội dung trọng tâm trong Dự thảo Luật đát đai (sửa đổi) xin ý kiến Nhân dân
9Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/11/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư thôn Bản chợ, xã Thượng Lâm huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang lần 2
10Thông báo số 42/TB-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022
11Luật số 01 Phòng Tư Pháp của Các cơ quan cấp huyện