Tin xem nhiều

Hội LHPN xã Hồng Quang tổ chức Hội thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong truyền thông xoá bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, xây dựng nếp sống văn minh

“Thực hiện bình đẳng giới và giải quết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc ...

Hội thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo hiệu quả trong truyền thông xoá bỏ định kiến giới bạo lực gia đình xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã Ming Quang năm 2024

Ngày 27/3/2024, Hội LHPN xã Minh Quang tổ chức hội thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo hiệu quả trong truyền thông xóa bỏ định kiến giới bạo lực gia đình xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã. Đến dự có lãnh đạo Hội LHPN huyện Lâm Bình, ...

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi

Ngày 10/4/2024, Hội luật gia huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em ...

Hội thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo hiệu quả trong truyền thông xoá bỏ định kiến giới bạo lực gia đình xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã Bình An năm 2024

Vừa qua, Hội LHPN xã Bình An đã tổ chức hội thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo hiệu quả trong truyền thông xóa bỏ định kiến giới bạo lực gia đình xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã. Đến dự có lãnh đạo Hội LHPN huyện Lâm Bình, lãnh đạo ...