Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Ngày 30/11, Phòng Tư pháp huyện - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5. Đồng chí Nguyễn Quốc Ái, Huyện uỷ viên, Trưởng Phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Ái, Trưởng Phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phát biểu tại hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ban Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện; Ban chấp hành Hội Luật gia huyện; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn; Đại diện Hội Doanh nghiệp huyện; Đại diện lãnh đạo các trường Trung học phổ thông Thượng Lâm; Trường Trung học phổ thông Lâm Bình; Trường Trung học phổ thông Minh Quang.

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên pháp luật đã phổ biến, quán triệt các luật, nghị quyết được Quốc hội XV thông qua tại kỳ họp thứ 5, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài; Luật Phòng thủ dân sự Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Ái, Huyện uỷ viên, Trưởng Phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể huyện; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; UBND các xã, thị trấn tiếp thu nghiên cứu để triển khai tại các cơ quan, đơn vị địa phương. Từ đó, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; tham gia đầy đủ các hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện./. 

Công Đại

Tin cùng chuyên mục