Lâm Bình triển khai các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV

Chiều 21/6, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn; lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng Tư pháp, Chi Cục Thống kê khu vực Na Hang - Lâm Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện triển khai, quán triệt, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự. Luật sửa đổi bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kế quốc gia của Luật thống kế. Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đại biểu tham gia Hội nghị

Sau hội nghị, đại biểu tham dự, cán bộ được giao làm nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của các ban ngành, UBND các xã, thị trấn sẽ tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương mình tổ chức triển khai lại cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn theo nội dung và hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục