Hồng Quang sẵn sàng tham gia Hội thi tuyên truyền viên giỏi về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS”

Hội thi tuyên truyền viên giỏi huyện Lâm Bình về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS”, dự kiến được tổ chức vào ngày 5/8/2023. Cùng với các địa phương trong huyện, hiện nay xã Hồng Quang đang tập trung luyện tập các phần thi, với mong muốn sẽ đạt được kết quả cao nhất tại Hội thi.

Chủ đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là một trong những nội dung mà chị Triệu Thị Sê và các chị em trong chi hội phụ nữ thôn Khuổi Soan được nghe tuyên truyền thường xuyên tại các buổi sinh hoạt chi hội. Là hội viên phụ nữ và là người dân tộc thiểu số, chị Sê được xã Hồng Quang lựa chọn tham gia Hội thi tuyên truyền viên giỏi huyện Lâm Bình về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS”. Chỉ còn ít ngày nữa là Hội thi sẽ diễn ra, hiện nay chị và các thành viên trong đội thi đang dành nhiều thời gian để tập trung luyện tập, chuẩn bị tốt nhất cho Hội thi. Sau hội thi chị Sê sẽ là một tuyên truyền viên nòng cốt của xã Hồng Quang tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết. 

Các thành viên của đội thi xã Hông Quang đang tích cực luyện tập chuẩn bị tốt cho Hội thi

Hội thi tuyên truyền viên giỏi huyện Lâm Bình về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS” được tổ chức dưới dạng sân khấu hóa, mỗi đội thực hiện 3 phần thi gồm: Chào hỏi; thi kiến thức; thi tiểu phẩm tuyên truyền. Nội dung tập trung vào tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trên địa bàn huyện Lâm Bình. Để chuẩn bị tốt cho Hội thi, sau khi nhận được Kế hoạch của Ban tổ chức huyện, xã Hồng Quang đã chủ động triển khai thực hiện, lựa chọn các thành viên tham gia Hội thi và lên kịch bản, ý tưởng cho các phần thi, nhất là phân công các thành viên ôn tập kỹ các câu hỏi, câu trả lời trong phần thi kiến thức do Ban tổ chức đưa ra. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Hội thi đã cơ bản được hoàn tất, các thành viên sẵn sàng tham gia Hội thi. 

Với sự đoàn kết, nỗ lực, tích cực của các thành viên cùng tham gia chuẩn bị tốt cho Hội thi, tin tưởng rằng, xã Hồng Quang sẽ đạt được kết quả cao tại Hội thi tuyên truyền viên giỏi huyện Lâm Bình về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS”. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn huyện Lâm Bình.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục