Hội LHPN thị trấn Lăng Can ra mắt 2 mô hình Tổ truyền thông cộng đồng

Thực hiện Dự án 8 “ Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Chiều ngày 12 tháng 9, Hội LHPN thị trấn Lăng Can đã tổ chức ra mắt 2 mô hình Tổ truyền thông cộng đồng tổ dân phố Đon Bả và Phai Tre A.

Lễ ra mắt mô hình Tổ truyền thông cộng đồng đã thu hút đông đảo bà con nhân dân tại các tổ dân phố Phai Tre A và Đon Bả cùng tham gia

Tại buổi Lễ ra mắt, UBND thị trấn Lăng Can đã công bố và trao Quyết định thành lập 2 Tổ truyền thông cộng đồng cho các tổ dân phố Đon Bả và Phai Tre A. Mỗi Tổ truyền thông cộng đồng có 7 thành viên tham gia, gồm các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, đại diện Ban công tác mặt trận, người có uy tín ở khu dân cư. Để Tổ truyền thông hoạt động có hiệu quả, sau Lễ ra mắt, các thành viên của tổ sẽ cùng nhau tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác và các hoạt động trọng tâm hằng năm. Trong đó, tập trung bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện và Hội LHPN các cấp để tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tế tại Tổ dân phố mình; làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trên tinh thần chủ động, trách nhiệm, nhiệt tình, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, các tổ sẽ góp phần xoá bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tâp tục văn hoá có hại và tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em ở địa phương.

Lãnh đạo UBND thị trấn Lăng Can trao giấy Quyết định thành lập mô hình Tổ truyền thông cộng đồng

Sau Lễ ra mắt, Hội LHPN thị trấn Lăng Can đã phối hợp với Công an thị trấn tổ chức Hội nghị truyền thông với nội dung tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho bà con nhân dân các tổ dân phố Đon Bả và Phai Tre A.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục