Huyện uỷ Lâm Bình tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính huyện quý II năm 2024

Sáng ngày 4/7, Huyện uỷ Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính quý II năm 2024. Các đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thu Hường, Phó Bí thư Huyện uỷ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan khối Đảng, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính huyện; lãnh đạo Đảng uỷ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ chủ trì Hội nghị

Trong quý II/2024, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy huyện đã tham mưu ban hành trên 505 văn bản, tổ chức 23 cuộc họp, Hội nghị để đánh giá, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của cấp ủy đảm bảo an toàn, chu đáo. Cấp uỷ các cấp đã tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, nội dung bài viết “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Duy trì hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 huyện. Mở 08 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 700 học viên tham gia. Kết nạp 23 đảng viên; công nhận đảng viên chính thức cho 17 đồng chí. Đến ngày 13/6/2024 có 3.194/3.666 đảng viên cài đặt sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Tuyên Quang”, đạt 87,12%. Các chi, đảng bộ tiếp tục vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở…

Đại biểu dự Hội nghị

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đặt ra trong quý II/2024, cụ thể: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phối hợp, tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Ủy ban nhân dân huyện trong thực hiện đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, “Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông”…

Về công tác nội chính quý II, các cơ quan đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng nhiệm kỳ 2019 - 2024. Công tác nắm tình hình trong vùng dân tộc, tôn giáo, tình hình trong nhân dân được tăng cường; công tác nội vụ, cải cách hành chính, tư pháp, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, quản lý thị trường được quan tâm thực hiện; việc tổ chức tiếp công dân được duy trì thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được ổn định và giữ vững, không để xẩy ra bị động, bất ngờ, “ điểm nóng” về an ninh trật tự, tai nạn giao thông, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Quý III năm 2024, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính huyện sẽ tập trung tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động; Chương trình công tác toàn khóa; Chương trình công tác năm đã đề ra; Tiếp tục duy trì thực hiện tốt các hoạt động “3 cùng” với Nhân dân. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; ngăn chặn có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dân chủ, dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo…

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quý II và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2024, với các nội dung đó là: phân công các đồng chí là cấp uỷ viên, chi bộ phụ trách hộ gia đình; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện sinh hoạt chi bộ trên phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Tuyên Quan; công tác phát triển đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; Công tác quản lý tài chính, tài sản của các đơn vị, địa phương; quản lý bảo vệ rừng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Văn Sình, nhấn mạnh: Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quý III năm 2024 đã đề ra, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các chi, đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Tham mư ban hành văn bản chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và thành lập các Tiểu Ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án và phương hướng nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Nâng cao tỷ lệ kết nạp đảng viên mới trong quý III năm 2024. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội và công tác quản lý đoàn viên, hội viên. Đối với công tác Nội chính, các cơ quan chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trong quý. Làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là về công tác quản lý tài chính, tài sản, lâm sản, khoáng sản, thủy sản, đất đai, xây dựng, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý thị trường, công tác dân tộc, tôn giáo...Tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm Quy chế người đứng đầu cấp ủy huyện tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quý III/2024 đã đề ra.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục