Lâm Bình triển khai các Luật được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thương lần thứ 5

Sáng 14/5, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện; Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Ban chấp hành Hội Luật gia huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; Lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn huyện; Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn.
Hội nghị diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra

Tại hội nghị báo cáo viên huyện Lâm Bình đã triển khai các luật được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm các luật; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở; Luật kinh doanh bất động sản ( sửa đổi); Luật đất đại năm 2024; Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật tài nguyên nước ( sửa đổi); Luật viễn thông ( sửa đổi); Luật các tổ chức tín dung (sửa đổi).

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua hội nghị, nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn nắm vững các nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các luật được thông qua. Từ đó triển khai áp dụng đồng bộ, thống nhất trong thực tiễn công tác. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm đưa Luật vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Kim Thoa - Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục