Lâm Bình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2021

Ngày 27/10/2021, Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2021.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trong một ngày cán bộ tư pháp, hộ tịch 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Bình đã được Báo cáo viên pháp luật, Phòng tư pháp huyện giới thiệu về các Luật như: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định 34 ngày 14/5/2016 của Chính phủ, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định 154 của chính phủ ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34. Nghị định số 59 ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Nghị định số 32 ngày 5/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thông tư số 04 năm 2021 của Bộ Tư Pháp về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2012 và Nghị định số 32/2020 của Chính Phủ. Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Quyết định số 619 của Thủ tướng Chính phủ về quy định quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Luật hòa giải ở cơ sở; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định tại Thông tư số 04 ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123 ngày 15/11/2015 của Chính Phủ. Công tác chứng thực theo quy định tại Thông tư số 01 ngày 3/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23 ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch. Nghiệp vụ về đăng ký nuôi con nuôi năm 2010; Xử lý các vấn đề về thu hồi đất và cưỡng chế quyết định thực hiện thu hồi đất ở địa phương. Ngoài ra, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch các xã thị trấn còn được Báo cáo viên pháp luật, Phòng tư pháp huyện giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết công tác Tư pháp - Hộ tịch.

Qua lớp bồi dưỡng, giúp cán bộ trực tiếp làm công tác Tư pháp - Hộ tịch tại cơ sở có thêm kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của địa phương để giải quyết một cách có hiệu quả các tình huống, các vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương để có biện pháp giải quyết, ngăn chặn không để phát sinh tình huống phức tạp, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính./.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục