Lâm Bình tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

Từ ngày 11 đến ngày 13 /6/2024, Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” theo Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho hơn 890 đại biểu là các tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, người có uy tín thôn, tổ dân phố, trưởng ban mặt trận khu dân cư, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, công an viên thôn, tổ dân phố.

Thông qua buổi tập huấn các tuyên truyên viên có thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Ái, Huyện uỷ viên, Trưởng Phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã trực tiếp triển khai, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Bộ Luật dân sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Luật hình sự,...và hướng dẫn các phương pháp, kỹ năng truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các tuyên truyền viên đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích để tập trung tuyên truyền, vận động người dân cùng nâng cao nhận thức đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục