Thanh niên Lâm Bình khát vọng vươn lên

Huyện Lâm Bình hiện có 3.781 hội viên thanh niên, trong đó hội viên thanh niên ở khu vực nông thôn đạt tỷ lệ 93,2%; thanh niên dân tộc thiểu số chiếm ...

Tin xem nhiều