Phòng Văn hoá và Thông tin tập huấn công tác chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững

Nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cấp xã và cán bộ thôn bản; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Vừa qua, Phòng văn hóa và Thông tin huyện Lâm Bình đã phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ DES GROUP tổ chức các lớp tập huấn về công tác Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững. Đây là chương trình triển khai thực hiện nội dung thuộc Tiểu dự án 1 “Giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn huyện Lâm Bình.

Trong thời gian hai ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2023, các lớp tập huấn diễn ra tại cụm xã Minh Quang gồm các xã Minh Quang, Phúc Sơn; tại cụm xã Thổ Bình gồm các xã: Thổ Bình, Bình An, Hồng Quang; tại cụm xã Thượng Lâm gồm Thượng Lâm, Khuôn Hà; tại Thị trấn Lăng Can gồm thị trấn Lăng Can, xã Xuân Lập, xã Phúc Yên. Đội tượng tham gia tập huấn là Công chức Văn hóa phụ trách lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở, các đồng chí là thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lâm Bình tham gia.

Trong chương trình tập huấn, Công ty DES GROUP đã cung cấp tài liệu và cử báo cáo viên trực tiếp thuyết trình về nhu cầu thực trạng, cơ hội và những thách thức khó khăn của lĩnh vực Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững. Trong chương trình tập huấn, báo cáo viên và chuyên viên kỹ thuật của Công ty DES GROUP đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ các học viên tham gia tập huấn tạo được một tài khoản số miễn phí trên nền tảng công nghệ DES DT có tích hợp mạng xã hội kinh doanh, gian hàng số, trình duyệt tìm kiếm, chat OTT…

Trong các buổi tập huấn các thành phần tham dự đã tích cực lắng nghe thảo luận trao đổi sôi nổi về những nội dung chuyên đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững. Đặc biệt, khi được tạo tài khoản số, các thành viên tham dự nhanh chóng được chuyển giao cách vận hành và ứng dụng vào thực tế như đăng tải thông tin chuyên nghiệp, xây dựng gian hàng số, tra cứu thông tin tiện ích trên môi trường số,….

Mặc dù, thời gian tập huấn ngắn, nhưng Công ty DES GROUP đã truyền tải những kiến thức quan trọng của chuyên đề Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hướng đến phát triển bền vững cho đội ngũ công chức phụ trách lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, các Tổ công nghệ số công đồng nắm được những kiến thức cơ bản trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và biết cách ứng dụng công nghệ vào xử lý công việc, cũng như quy trình sản xuất - kinh doanh để nâng cao hiệu suất, tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.../.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục