Lâm Bình đánh gia kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở và tiến độ làm nhà, sửa nhà cho hộ nghèo

Ngày 4/8/202, Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức hội nghị đánh gia kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 54-KH/HU ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ ...

Tin xem nhiều