Tin xem nhiều

Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình, tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 4/2/2021, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình, đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có các đồng chí ...