Lăng Can tập trung chăm sóc rừng mới trồng

Niên vụ trồng rừng năm 2018, đã kết thúc từ đầu tháng 07, huyện Lâm Bình đã đã thực hiện trồng vượt chỉ tiêu kế hoạch. Để bảo đảm cho diện tích rừng ...

Tạo dựng thương hiệu dê Thổ Bình

TQĐT - Tận dụng địa hình đồi núi, người dân xã Thổ Bình đã đầu tư nuôi dê, bước đầu mang lại hiệu quả. Dê núi được xã xác định là sản phẩm chủ lực ...

Tin xem nhiều

Thanh niên Thổ Bình xung kích phát triển kinh tế, giảm nghèo

Tích cực học tập, lao động sáng tạo, nhiệt huyết trong các phong trào thi đua, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Qua đó, xuất hiện nhiều gương ...

Lâm Bình chuẩn bị trồng rừng năm 2024

Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2024, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Lâm Bình đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn người dân tích cực tiến hành xử lý thực bì, chuẩn bị cây giống, phân ...