Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi

Ngày 10/4/2024, Hội luật gia huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi cho các bạn đoàn viên và học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện. Dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia huyện, lãnh đạo Huyện Đoàn, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện, cùng các thầy cô giáo của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện.


Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi

Tại hội nghị, các đại biểu và các bạn đoàn viên, học sinh của trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện được ông Nguyễn Quốc Ái, Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia huyện tuyên truyền, phổ biến Luật hôn nhân và gia đình; Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống, Luật Hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản pháp luật mới liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; các biện pháp phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình và các biện pháp phòng, chống nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực, hành vi xâm hại thể chất, tinh thần, xâm hại thương tích, xâm hại bạo lực học đường và đặc biệt là xâm hại tình dục ở trẻ em, qua đó nhằm giúp cho các bạn đoàn viên, học sinh nhận biết, chủ động phòng, chống xâm hại, tự bảo vệ bản thân và tuyên truyền trong mọi tầng lớp Nhân dân ý thức chấp hành pháp luật.


Các bạn đoàn viên và học sinh tham gia Hội nghị tuyên truyền phổ biến về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi

Thông qua, Hội nghị tuyên truyền phổ biến về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, đã giúp các bạn đoàn viên, các em học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện, củng cố, nâng cao hiểu biết về pháp luật, hình thành ý thức tự giác trong tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục