Khuôn Hà Nỗ lực xóa đói giảm nghèo

Là xã thuần nông của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Trong những năm qua, xã Khuôn Hà, tập trung nguồn lực để xây dựng NTM ( Nông thôn mới), đến ...

Lâm Bình phát triển chăn nuôi đại gia súc

Để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của địa phương phát triển, những năm qua huyện Lâm Bình đã triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà ...

Tin xem nhiều

Thanh niên Thổ Bình xung kích phát triển kinh tế, giảm nghèo

Tích cực học tập, lao động sáng tạo, nhiệt huyết trong các phong trào thi đua, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Qua đó, xuất hiện nhiều gương ...

Lâm Bình chuẩn bị trồng rừng năm 2024

Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2024, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Lâm Bình đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn người dân tích cực tiến hành xử lý thực bì, chuẩn bị cây giống, phân ...