Lăng Can tập trung chăm sóc rừng mới trồng

Niên vụ trồng rừng năm 2018, đã kết thúc từ đầu tháng 07, huyện Lâm Bình đã đã thực hiện trồng vượt chỉ tiêu kế hoạch. Để bảo đảm cho diện tích rừng ...

Tin xem nhiều