Lâm Bình đánh gia kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở và tiến độ làm nhà, sửa nhà cho hộ nghèo

Ngày 4/8/202, Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức hội nghị đánh gia kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 54-KH/HU ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ ...

Tin xem nhiều

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng 28-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh ...

Hội nghị công tác cán bộ

Ngày 16/01, UBND huyện tổ chức hội nghị công tác cán bộ, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Hội Nông dân huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ...