Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo số 118/TB-UBND ngày 15/10/2022 của UBND huyện về việc lấy ý kiến nhân dân vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục 101 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
7Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Lâm Bình
8Biểu hiện trạng sử sử dụng đất năm 2020 và danh mục công trình, dự án quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình
9Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch đảm bảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
12Thông báo số 179/TB-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020
13Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
14Thông báo số 36/TB-UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
15Thông báo số 82/TB-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện về việc công bố công khang Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang