Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo số 36/TB-UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
2Thông báo số 82/TB-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện về việc công bố công khang Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
3Công văn số 84 ngày 18/02/2019 của UBND huyện. về việc khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện.
4Công văn số 83 ngày 13/02/2019 của UBND huyện. Về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày ngập nước Thế giới năm 2019
5Thông báo số 123/TB-UBND ngày 18/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018
6Quyết định số 333 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh
7Công văn số 358/UBND-NLN ngày 06/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc hướng dẫn công tác thu gom, lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn huyện
8Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc công nhận ranh giới thửa đất và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hội gia đình ông Ma Bá Mắn, thôn Lung Luông và hộ gia đình ông Đặng Văn Quý, thôn Thẳm Hon, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
9Thông báo số 20/TB-UBND ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất 2018 huyện Lâm Bình
10Văn bản số 05/UBND-VX ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc chăm lo, trợ giúp xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
11Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
12Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 7/2/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
13Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
14Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
15Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam