Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo số 132/TB-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Lâm Bình về Kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
2Thông báo số 133/TB-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Lâm Bình về Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
3Thông báo số 82/TB-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện về việc công bố công khang Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
4Thông báo số 16 ngày 11/3/2019 của UBND huyện.Về việc thông báo Kết quả thi tuyển viên chức năm 2017
5Thông báo số 02/TB-UBND ngày 05/01/2019 của UBND huyện về danh sách đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017
6Thông báo số 2152 /SNN-TTBVTV ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh. Về việc phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi.
7Thông báo số 130 /TB-UBND ngày 10/12/2018 của UBND huyện Về việc thông báo kết quả xét tuyển của thí sinh dự tuyển viên chức năm 2017
8Thông báo số 123/TB-UBND ngày 18/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018
9Thông báo số 120/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện về Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức
10Thông báo số 121/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện về thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập và phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2017
11Thông báo số 122/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện về Danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017
12Thông báo số 105/TB-UBND ngày 28/09/2018 của UBND huyện về việc thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017
13Kế hoạch tiếp nhận viên chức
14Thông báo số Số: 67/TB-UBND Yên Sơn ngày 20/08/2018 của UBND huyện
15Thông báo Kế hoạch tiếp làm nhận công chức của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình