Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo số 04\TB ngày 21/1/2021 của UBND huyện
2Thể lệ số 01-TL/BTCCT ngày 20/11/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Lâm Bình - 10 năm hình thành và phát triển”. (Có câu hỏi kèm theo).
3Thông báo số /TTXT-TVHT ngày 19/10/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang về Hội chợ Thương mại-Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2020
4Thông báo số 21/TB-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc thông báo danh thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, công chức cấp xã năm 2020
5Thông báo số 179/TB-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020
6Thông báo số 06 ngày 02/7/2020 của Các cơ quan cấp huyện v/v tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
7Thông báo số 119/TB-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện Lâm Bình về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
8Thông báo số 107/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện Lâm Bình về kết quả thi tuyển viên chức 2019
9Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức huyện Lâm Bình năm 2019
10Thông báo số 90/TB-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về Kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
11Thông báo số 68 ngày 11/05/2020 của UBND huyện.Danh sách đủ điều kiện dự tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019
12Thông báo số 36/TB-UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
13Thông báo số 29 ngày 08/4/2020 của UBND huyện v/v Giờ làm việc hành chính mùa hè
14Thông báo số 17/TB-UBND ngày 27/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về Kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2019
15Thông báo số 157/TB-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về Danh sách viên chức sự nghiệp giáo dục được tiếp nhận năm 2019