Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo số 40/TB-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự xét tuyển ở vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức 2021
2Thông báo số 39/ TB-HĐTD ngày 08/8/2022 của UBND huyện V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển ở vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
3Thông báo số 85/TB-UBND ngày 27/7/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc kéo dài thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021
4Thông báo số 73/TB-UBND ngày 24/6/2022 của UBND huyện Lâm Bình về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
5Thông báo số 07 ngày 7/6/2022 của UBND huyện V/v Công khai danh mục các đồ án danh mục tài trợ kinh phí quy hoạch
6Thông báo số 01 ngày 25/5/2022 của UBND huyện V/v giải thể hợp tác xã
7Thông báo số 59/TB-UBND ngày 21/5/2022 của UBND huyện Lâm BÌnh về việc thông báo kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
8Thông báo số 02 ngày 17/5/2022 của UBND huyện V/v giải thể hợp tác xã
9Thông báo số 40/TB-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang về tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
10Thông báo số 47/TB-UBND của UBND huyện Lâm Bình về việc triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
11Thông báo số 42/TB-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022
12Thông báo số 41/TB-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022
13Thông báo số 38/TB-UBND ngày 20/4/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc thông báo kết quả thi chắc nghiệm vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
14Thông báo số 29/TB-HĐTD ngày 01/3/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
15Thông báo số 29/ TB-HĐTD ngày 01/3/2022 của UBND huyện v/v Thông báo kết quả vòng 2, kỳ thi viên chức năm 2020