Loại văn bản: Công văn
STTTên văn bảnTải về
1Công văn số 90 ngày 14/6/2022 của UBND huyện V/v đăng tải tài liệu ôn tập thi viên chức
2Công văn số 1026-CV/BTGTU ngày 27/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII
3Công văn số 12 - HĐND - VP ngày 17/5/2022 của HĐND huyện V/v Triệu tập kỳ họp chuyên đề, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4Công văn số 401-CV/TCNV ngày 06/04/2022 của Cơ quan Tổ chức-Nội vụ về việc đăng tải tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
5Công văn số 375 - CV/ TCNV ngày 9/3/2022 của Huyện ủy V/v đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch và xét tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
6Công văn số 20/ CV-HĐTD ngày 11/02/2022 của UBND huyện V/v phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
7Văn bản số 20/HĐTD ngày 11/02/2022 của HĐTD viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
8Văn bản số 57/HĐTD ngày 17/1/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 huyện Lâm Bình về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập viên chức năm 2020
9Công văn số 3744/UBND-VX ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (Có hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid kèm theo)
10Văn bản số 22/HĐTD ngày 19/10/2021 của HĐTD viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
11Văn bản số 99/QLCL-CL ngày 13/7/2021 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản về việc thông báo thủ tục hành chính bị bãi bỏ và hướng dẫn thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với nội dung xác nhận kiến thức ATTP
12Văn bản số 16/LHH ngày 14/6/2021 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh
13Văn bản số 11/HĐTD ngày 01/3/2021 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức giáo dục 6 tháng cuối năm 2020 huyện Lâm Bình về việc đăng tải tài liệu ôn tập tiếp nhận viên chức
14Văn bản số 89/BXT ngày 22/9/2020 của Ban xét tuyển công chức cấp xã năm 2020 huyện Lâm Bình về việc đăng tải tài liệu ôn tập xét tuyển công chức cấp xã năm 2020
15Công văn số 49/HĐTD ngày 12/6/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019