Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 139/QĐ-UBND ngàyb 16/02/2024 cảu UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục, quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 1415 ngày 04/10/2019 của UBND huyện Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình.
10Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND huyện Lâm Bình về việc Phê duyệt Phương án Quản lý và thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2019
11Công văn số 367/UBND-GT ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc chủ động phòng chống mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất
12Công văn số 342/UBND-GT ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc tăng cường các giải pháp nâng cao an toàn giao thông khu vực trường học
13Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 16/4/2018 của Ủy ban nhân huyện Lâm Bình về việc kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện năm 2018
14Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về Giải tỏa và quản lý hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện năm 2018
15Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND huyện ban hành Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ Lâm Bình