Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 139/QĐ-UBND ngàyb 16/02/2024 cảu UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục, quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trẻ em, Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch, lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 1896/ QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND huyện V/v QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Kè phòng chống thiên tai thôn Nà Coóc, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 1895/ QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND huyện V/v Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Kè phòng chống thiên tai thôn Tân Hoa, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 03 Quyết định phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017
11Quyết định số 169 ngày 06/10/2023 của UBND huyện V/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn Bản chợ, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.
12Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 01/9/2023 của UBND huyện Lâm Bình về việc công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
13Công văn số 3082 /UBND-TH ngày 24/8/2023 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
14Công văn số 794/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh
15Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang