Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo số 04\TB ngày 21/1/2021 của UBND huyện
2Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
3Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình
4Thể lệ số 01-TL/BTCCT ngày 20/11/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Lâm Bình - 10 năm hình thành và phát triển”. (Có câu hỏi kèm theo).
5Thông báo số /TTXT-TVHT ngày 19/10/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang về Hội chợ Thương mại-Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2020
6Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 08/10/2020 của BTC cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020 về việc ban hành Thể lệ thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020
7Văn bản số 89/BXT ngày 22/9/2020 của Ban xét tuyển công chức cấp xã năm 2020 huyện Lâm Bình về việc đăng tải tài liệu ôn tập xét tuyển công chức cấp xã năm 2020
8Thông báo số 21/TB-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc thông báo danh thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, công chức cấp xã năm 2020
9Thông báo số 179/TB-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020
10Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 2 Viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, ngày 07/7/2020 của HĐTD viên chức huyện Lâm Bình
11Thông báo số 06 ngày 02/7/2020 của Các cơ quan cấp huyện v/v tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
12Thông báo số 119/TB-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện Lâm Bình về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
13Thông báo số 107/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện Lâm Bình về kết quả thi tuyển viên chức 2019
14Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
15Công văn số 49/HĐTD ngày 12/6/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019