Lĩnh vực: Nội chính - Tổ chức
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 01/9/2023 của UBND huyện Lâm Bình về việc công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
2Thông báo số 33/TB-HĐTD ngày 21/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 huyện Lâm Bình về việc thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
3Thông báo số 113/TB-HĐTD ngày 10/8/2023 của UBND huyện về danh mục tài liệu ôn tập, kỳ xét tuyển viên chức năm 2023
4Thông báo số 93/TB-UBND ngày 21/7/2023 của UBND huyện về việc điều chỉnh Phương thức tuyển dụng và kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023
5Công văn số 36/CV-PNV ngày 12/7/2023 của Phòng Nội vụ huyện về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập dự tuyển công chức cấp xã năm 2023
6Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 01/7/2023 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý; quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
7Thể lệ số 29/TL-BTC ngày 22/5/2023 của ban Tổ chức cuộc thi về ban hành Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Lâm Bình năm 2023
8Thông báo số 48/TB-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Lâm Bình về kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023
9Thông báo số 49/TB-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Lâm Bình về kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2023.
10Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Bâm Bình về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
11Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh Tuyên quang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý; quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến; quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
12Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND huyện lâm Bình về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2023
13Quyết đinh số 01/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Lâm Bình
14Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
15Thông báo số 145/TB-UBND ngày 24/11/2022 của UBND huyện về Kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2022