Lĩnh vực: Nội chính - Tổ chức
STTTên văn bảnTải về
1Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình
2Văn bản số 89/BXT ngày 22/9/2020 của Ban xét tuyển công chức cấp xã năm 2020 huyện Lâm Bình về việc đăng tải tài liệu ôn tập xét tuyển công chức cấp xã năm 2020
3Thông báo số 21/TB-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc thông báo danh thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, công chức cấp xã năm 2020
4Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 2 Viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, ngày 07/7/2020 của HĐTD viên chức huyện Lâm Bình
5Thông báo số 119/TB-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện Lâm Bình về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
6Thông báo số 107/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện Lâm Bình về kết quả thi tuyển viên chức 2019
7Công văn số 49/HĐTD ngày 12/6/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019
8Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức huyện Lâm Bình năm 2019
9Thông báo số 90/TB-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về Kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
10Thông báo số 17/TB-UBND ngày 27/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về Kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2019
11Văn bản số 05/HĐTD ngày 10/02/2020 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2019
12Thông báo số 157/TB-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về Danh sách viên chức sự nghiệp giáo dục được tiếp nhận năm 2019
13Thông báo số 132/TB-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Lâm Bình về Kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
14Thông báo số 133/TB-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Lâm Bình về Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
15Thông báo số 16 ngày 11/3/2019 của UBND huyện.Về việc thông báo Kết quả thi tuyển viên chức năm 2017