Lĩnh vực: Nội chính - Tổ chức
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo số 132/TB-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Lâm Bình về Kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
2Thông báo số 133/TB-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Lâm Bình về Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
3Thông báo số 16 ngày 11/3/2019 của UBND huyện.Về việc thông báo Kết quả thi tuyển viên chức năm 2017
4Quyết định số 2099 /QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2017.
5Thông báo số 121/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện về thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập và phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2017
6Thông báo số 122/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện về Danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017
7Công văn số 778/UBND-NV ngày 05/11/2018 của UBND huyện Lâm Bình
8Thông báo số 105/TB-UBND ngày 28/09/2018 của UBND huyện về việc thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017
9Kế hoạch tiếp nhận viên chức
10Thông báo số Số: 67/TB-UBND Yên Sơn ngày 20/08/2018 của UBND huyện
11Thông báo Kế hoạch tiếp làm nhận công chức của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình
12Thông báo số 01/TB-UBND ngày 5/1/2018 của UBND huyện Thông báo lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện năm 2018
13Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố