Lĩnh vực: Nội chính - Tổ chức
STTTên văn bảnTải về
1Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND huyện lâm Bình về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2023
2Quyết đinh số 01/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Lâm Bình
3Thông báo số 145/TB-UBND ngày 24/11/2022 của UBND huyện về Kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2022
4Thông báo số 80/TB-HĐTD ngày 19/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 về kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2 (thi viết nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
5Thông báo số 75/TB-HĐTD ngày 30/9/2022 của HĐTD viên chức năm 2021 về việc Thông báo kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
6Thông báo số 66/TB-HĐTD ngày 13/9/2021 của UBND huyện về việc Thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
7Thông báo số 65/TB-HĐTD ngày 13/9/2022 của UBND huyện về danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
8Thông báo số 63/ TB - HĐTD ngày 01/9/2022 của UBND huyện V/v Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
9Thông báo số 62/TB-HĐTD ngày 29/8/2022 của HĐTD viên chức năm 2021 về việc Thông báo điều chỉnh nội dung ôn tập phần thi ngoại ngữ (tiếng Anh) thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
10Thông báo số 54/TB-HĐTD ngày 24/8/2022 của HĐTD viên chức năm 2021 về việc thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
11Thông báo số 56/TB-HĐTD ngày 24/8/2022 của HĐTD viên chức năm 2021 về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
12Thông báo số 50/TB-UBND ngày 19/8/2022 của HĐTD viên chức huyện Lâm Bình năm 2021 về việc Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021
13Thông báo số 40/TB-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự xét tuyển ở vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức 2021
14Thông báo số 39/ TB-HĐTD ngày 08/8/2022 của UBND huyện V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển ở vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
15Thông báo số 85/TB-UBND ngày 27/7/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc kéo dài thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021